Bảng giá hosting giá rẻ - chất lượng cao

 • 1,135

Kết quả: 2.4/5 - (14 phiếu)


HOSTING 1gb

 • Dung lượngDung Lượng1gb
 • Băng ThôngBăng Thông50GB
 • Địa chỉ mailEmail50
 • ftpTài Khoản FTP1
 • My SQLMy SQL1
 • SSLSub/Park Domain5
 • SSLAddon Domain5
1,000,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 700,000 Đ

HOSTING 2gb

 • Dung lượngDung Lượng2gb
 • Băng ThôngBăng Thông80GB
 • Địa chỉ mailEmail100
 • ftpTài Khoản FTP2
 • My SQLMy SQL3
 • SSLSub/Park Domain10
 • SSLAddon Domain10
1,910,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 1,300,000 Đ

HOSTING 3gb

 • Dung lượngDung Lượng3gb
 • Băng ThôngBăng Thông125GB
 • Địa chỉ mailEmail150
 • ftpTài Khoản FTP4
 • My SQLMy SQL5
 • SSLSub/Park Domain15
 • SSLAddon Domain15
2,730,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 1,900,000 Đ

HOSTING 4gb

 • Dung lượngDung Lượng4gb
 • Băng ThôngBăng Thông185GB
 • Địa chỉ mailEmail200
 • ftpTài Khoản FTP8
 • My SQLMy SQL7
 • SSLSub/Park Domain20
 • SSLAddon Domain20
3,460,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 2,400,000 Đ

HOSTING 5gb

 • Dung lượngDung Lượng5gb
 • Băng ThôngBăng Thông260GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQL9
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
4,100,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 2,900,000 Đ

HOSTING 6gb

 • Dung lượngDung Lượng6gb
 • Băng ThôngBăng Thông350GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQL11
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
4,650,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 3,300,000 Đ

HOSTING 7gb

 • Dung lượngDung Lượng7gb
 • Băng ThôngBăng Thông455GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQL21
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
5,110,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 3,600,000 Đ

HOSTING 8gb

 • Dung lượngDung Lượng8gb
 • Băng ThôngBăng Thông575GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQL31
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
5,480,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 3,800,000 Đ

HOSTING 9gb

 • Dung lượngDung Lượng9gb
 • Băng ThôngBăng Thông710GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQL41
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
5,760,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 4,000,000 Đ

HOSTING 10gb

 • Dung lượngDung Lượng10gb
 • Băng ThôngBăng Thông860GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
5,950,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 4,200,000 Đ

HOSTING 12gb

 • Dung lượngDung Lượng12gb
 • Băng ThôngBăng Thông1040GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
6,600,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 4,600,000 Đ

HOSTING 14gb

 • Dung lượngDung Lượng14gb
 • Băng ThôngBăng Thông1250GB
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
7,070,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 4,900,000 Đ

HOSTING 16gb

 • Dung lượngDung Lượng16gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
9,600,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 6,700,000 Đ

HOSTING 18gb

 • Dung lượngDung Lượng18gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
10,260,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 7,200,000 Đ

HOSTING 20gb

 • Dung lượngDung Lượng20gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
10,800,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 7,600,000 Đ

HOSTING 25gb

 • Dung lượngDung Lượng25gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
12,750,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 8,900,000 Đ

HOSTING 30gb

 • Dung lượngDung Lượng30gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
14,400,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 10,100,000 Đ

HOSTING 35gb

 • Dung lượngDung Lượng35gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
15,750,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 11,000,000 Đ

HOSTING 40gb

 • Dung lượngDung Lượng40gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
16,800,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 11,800,000 Đ

HOSTING 45gb

 • Dung lượngDung Lượng45gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
17,550,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 12,300,000 Đ

HOSTING 50gb

 • Dung lượngDung Lượng50gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
18,000,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 12,600,000 Đ

HOSTING 60gb

 • Dung lượngDung Lượng60gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
26,400,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 18,500,000 Đ

HOSTING 70gb

 • Dung lượngDung Lượng70gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
29,400,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 20,600,000 Đ

HOSTING 80gb

 • Dung lượngDung Lượng80gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
32,000,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 22,400,000 Đ

HOSTING 90gb

 • Dung lượngDung Lượng90gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
34,200,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 23,900,000 Đ

HOSTING 100gb

 • Dung lượngDung Lượng100gb
 • Băng ThôngBăng ThôngKHÔNG GIỚI HẠN
 • Địa chỉ mailEmailKHÔNG GIỚI HẠN
 • ftpTài Khoản FTPKHÔNG GIỚI HẠN
 • My SQLMy SQLKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLSub/Park DomainKHÔNG GIỚI HẠN
 • SSLAddon DomainKHÔNG GIỚI HẠN
36,000,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY
Giá nếu làm web: 25,200,000 Đ

bảng giá hosting

hosting giá rẻ

hosting chất lượng cao

hosting free

icon youtube About Azaweb

HOTLINE HỖ TRỢ

 • Hotline: 028 667 88333 - 028 667 68333
 • Kinh doanh: 096 953 1239 (Ms.Thư)
 • Kinh doanh: 093 352 7870 (Mr.Long)
 • Kỹ thuật: 097 997 8748 (Mr.Tân)