Bảng giá hosting giá rẻ - chất lượng cao

 • 343

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)


HOSTING 2GB

 • Dung lượngDung Lượng2GB
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
700,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

HOSTING 4gb

 • Dung lượngDung Lượng4gb
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
1,200,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

HOSTING 6gb

 • Dung lượngDung Lượng6gb
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
2,500,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

HOSTING 8gb

 • Dung lượngDung Lượng8gb
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
3,900,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

HOSTING 10gb

 • Dung lượngDung Lượng10gb
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
5,300,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

HOSTING 12gb

 • Dung lượngDung Lượng12gb
 • Băng ThôngBăng ThôngUnlimited
 • Địa chỉ mailEmailUnlimited
 • ftpTài Khoản FTPUnlimited
 • My SQLMy SQLUnlimited
 • SSLSSLFREE
6,500,000 ĐĐĂNG KÝ NGAY

bảng giá hosting

hosting giá rẻ

hosting chất lượng cao

hosting free