Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 5,042

có www và không có www