Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 6,905

có www và không có www