Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 13,177

có www và không có www