Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 7,398

có www và không có www