Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 12,188

có www và không có www