Chuyển tên miền sang host khác bằng cách nào bạn biết chưa? Khi thực hiện đăng ký một tên miền, bạn sẽ trở thành chủ tên miền đó (registrant) và quản lý tên miền thông qua một đại lý đăng ký tên miền (được gọi là registrar). Tên miền có thể được chuyển qua lại giữa các nhà đăng ký tên miền nếu chủ tên miền có nhu cầu. Cũng bởi vì do giá đăng...
Xem Tiếp
Error connecting to mysql