Khác biệt gì giữa tên miền có www và không có www?

  • 15,176

có www và không có www